Účastnili jsme se
ve dnech 8-10.2.2017 jsme se účastnili  "Pracovních dní Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP", které se věnovaly převážně tematice Miniinvazity, technik a nových řešení v koloproktologii.
Akce se konala pod záštitou prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., předsedy ČLS JEP.
Garantem odborného programu byl přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

koloprokt1